O portalu

Portal donosi informacije o projektu “Metode i modeli za dizajn i evaluaciju skladišta podataka” koji se realizira na Odjelu za informatiku uz potporu Sveučilišta u Rijeci. Na portalu su trenutno dostupni osnovni podaci o projektu i dosadašnjim rezultatima.